Home      /      Edukacja      /      Karta Praw Dziecka

Karta Praw Dziecka

 

IS_DSC_0016

* Mam prawo nie tylko do egzystencji, ale i do życia.

* Mam prawo do własnej osobowości. Nie jestem niczyją własnością.

* Mam prawo być równym każdej innej istocie ludzkiej bez względu na wiek.

* Mam prawo oczekiwać szacunku.

* Mam prawo być samym sobą, posiadać własną tożsamość.

* Mam prawo wyrażać moje myśli i uczucia, a także być wysłuchanym.

* Mam prawo pytać “dlaczego” i otrzymywać odpowiedź.

* Mam prawo być wychowywanym bez krzyku, bez lekceważenia czy poniżania.

* Mam prawo dorastać w swoim własnym tempie i oczekiwać akceptacji dla tego tempa.

* Mam prawo nie doznawać bólu fizycznego ze strony zagniewanych ludzi.

* Mam prawo być kochanym takim, jakim jestem.

* Mam prawo pod rozważnym kierownictwem, do myślenia we własnym imieniu i do podejmowania decyzji.

* Mam prawo do odpowiedzialności za siebie.

* Mam prawo do odczuwania radości, szczęścia, smutku, opuszczenia, złości i bólu.

* Mam prawo do wygrywania.

* Mam prawo troszczyć się i być przedmiotem troski, wychowywać i być wychowywanym, dawać i otrzymywać.

* Mam prawo sam kształtować swoje przekonania, wierzenia i normy.

* Mam prawo do wolności.

* Mam prawo uznawać i akceptować prawa innych wynikające z karty praw.

 

PRAWA DZIECKA PISANE WIERSZEM…

 

Gdy już nie mieszkasz z tatą i mamą.

Możesz oboje kochać tak samo.

Nikt nie ma prawa, starszy czy młody,

Czytać Twoich listów bez Twojej zgody.

Nikt nie ma prawa bić Cię, wyzywać,

Szturchać, obrażać lub Ci ubliżać.

Kiedy medycznej szukasz opieki,

Masz prawo dostać pomoc i leki.

Musisz mieć także czas na zabawę,

Bo odpoczynek jest Twoim prawem

Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy,

Możesz natychmiast szukać pomocy.

Możesz się uczyć i bez wątpienia

Rozwijać talent i uzdolnienia.

By nikt tych praw się łamać nie ważył,

Rzecznik Praw dziecka stoi na straży.

Copyright © 2015 Przedszkole Pinokio