Home      /      Edukacja      /      Nasza Misja

Nasza Misja

Nasze przedszkole jest miejscem, gdzie dziecko czuje się bezpiecznie, jest szczęśliwe i akceptowane. Przedszkole „Pinokio” pracuje zgodnie z zarządzeniem MEN w oparciu o akty prawne, pod nadzorem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Jest otwarte na współpracę z rodzicami i opiekunami w procesie wychowania dzieci. Każde dziecko jest dla nas ważne, dlatego staramy się traktować je tak, aby czuło się rozumiane i akceptowane.IS_DSC_0052

W ciepłej, domowej atmosferze, poprzez zabawę dzieci uczą się i zdobywają ciekawe, nowe doświadczenia. Pragnieniem naszym jest, aby maluchy w naszym przedszkolu czuły się radosne i szczęśliwe, aby rozwijać w dzieciach najistotniejsze cechy charakteru: wrażliwość, dobro, odwagę, szacunek do siebie i innych. Pozwalamy dzieciom być sobą i mieć własne zdanie. Nasze przedszkole jest radosne i opiekuńcze, przyjazne dzieciom i rodzicom, wspierające rodziców w wychowaniu dziecka, stymulujące w dzieciach aktywność, rozwijające ich zainteresowania, inspirujące dzieci do podejmowania działań. Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w szkole. Wiemy jak trudne dla dziecka jest rozstanie z rodzicami, dlatego rodzice lub opiekunowie mają możliwość pozostania z maluchem w przedszkolu, aż do chwili, kiedy on sam wyrazi chęć pozostania w nim. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwają troskliwe, ciepłe oraz kompetentne „Ciocie”. Pracę dydaktyczną nauczycieli koordynuje metodyk wychowania przedszkolnego. Służy im pomocą, doradza, ale jednocześnie ocenia i hospituje ich pracę.IS_OGRÓD (4)

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu w godzinach 7.00 -18.00, jedenaście miesięcy w roku.

Nieczynne jest w jednym z wakacyjnych miesięcy – lipcu lub sierpniu, o czym decydują rodzice.

Posiadamy jasne, duże, kolorowe i klimatyzowane sale zabaw oraz bezpieczny, ogrodzony i dobrze wyposażony plac zabaw dla naszych milusińskich. Plac zabaw wyłożony jest specjalną kostką kauczukową. Dzieci mają do dyspozycji dużo kolorowych zabawek, a także różnorodne pomoce dydaktyczne do wprowadzania różnych pojęć i nabywania umiejętności. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja każdego małego człowieka.

Copyright © 2015 Przedszkole Pinokio