Home      /      Strefa Rodzica      /      Adaptacja

Adaptacja

A D A P T A C J A DZIECI W PRZEDSZKOLU

Drodzy Rodzice,

Zbliża się nowy rok przedszkolny 2018/2019. Dla wielu z Was, to bardzo ważny etap w swoim i dziecka życiu – dzieci przekraczają po raz pierwszy próg przedszkola. Wielu rodziców, oddających swoje dzieci po raz pierwszy do przedszkola, przeżywa różnego rodzaju niepokoje i obawy, zauważa zmiany w zachowaniu dzieci, ale nie wie jak im przyjść z pomocą. Zadaniem naszym jest włączenie rodziny poprzez odpowiednie jej przygotowanie do udzielenia wsparcia i pomocy dziecku w jego adaptacji do nowego środowiska społecznego. By proces ten przebiegał najłagodniej dajemy Państwu możliwość skorzystania z bezpłatnego, niezobowiązującego tygodnia adaptacyjnego.

Adaptacja w nowym środowisku ma olbrzymie znaczenie, ponieważ jest DSC_0101to mechanizm, z którego korzystamy przez całe życie. Dziecko, przystosowując się do przedszkola, ma do opanowania wiele złożonych zadań. Dlatego należy mu pomóc. Trudności w przystosowaniu się dzieci do przedszkola mają różny stopień nasilenia i różny czas trwania. Wiążą się one z zagrożeniem poczucia bezpieczeństwa, któremu towarzyszy lęk, niepokój przed samotnością, z brakiem oparcia w osobach bliskich, przytłaczającą ilością nowych bodźców, niemożnością sprostania trudnym sytuacjom. Akceptacja przez dziecko nowej rzeczywistości przedszkolnej zależy w pewnej mierze od akceptacji
i pozytywnego nastawienia rodziców. Jeśli rodzice akceptują wychowawców, ich metody pracy i samo przedszkole, to zwiększa się akceptacja nowej sytuacji przez dzieci.

 

Jak pomóc dziecku odnaleźć się w przedszkolu.

Przekroczenie progu przedszkola wymaga od dziecka znacznego wysiłku i jest dla niego trudną próbą. Przed wszystkim musi zaakceptować kilkugodzinne rozstanie z osobami, które zna, a także dostosować się do nowej rzeczywistości. Sukces zależy w dużym stopniu od postawy nauczyciela, a także od rodziców, którzy przygotowują dziecko do tej zmiany. Ważne jest to, aby rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola byli uśmiechnięci i zadowoleni. Dzięki temu dziecko zrozumie, że nauczyciele są osobami zasługującymi na jego pełne zaufanie.

Najważniejszymi przeszkodami udanej adaptacji do przedszkola są:

– zmiana trybu i rytmu życia,DSC_0157

– zmiana form zaspokajania potrzeb zarówno biologicznych jak i emocjonalnych,

– nauka podejmowania kontaktów z nieznajomymi ludźmi,

– konieczność zdobywania szybkiej orientacji w nowym środowisku,

– nowość pozycji dziecka w grupie przedszkolnej (zupełnie inna niż ta w rodzinie),

– często równoległa zmiana w sytuacji rodzinnej spowodowana powrotem bądź podjęciem pracy zawodowej przez matkę dziecka.

 

A oto kilka dobrych rad dla rodziców, które ułatwiają adaptację dziecka w przedszkolu:

 

 1. Przyzwyczaj dziecko do samodzielności w:  jedzeniu, ubieraniu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zasypianiu, itp. Im bardziej jest samodzielne tym lepiej zniesie sytuację, w których jest bez rodziców.
 2. Pożegnanie powinno odbywać się bez pośpiechu, ale jednocześnie bez zbędnego przedłużania samego momentu rozstania.
 3. Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu: dziecko sprawdza jak może kontrolować sytuację, jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić i następnym razem będzie płakać jeszcze bardziej wytrwale.
 4. Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz. Kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezencik, ale nie może to być normą, gdyż dziecko szybko będzie oczekiwać nagrody jako niezbędnego warunku pójścia do przedszkola.
 5. Nie mów „Nie bój się, w przedszkolu będzie fajnie”, bo dziecko dostaje informację, że przedszkola można się bać.
 6. Nie wymagaj od dziecka, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu. Ono często nie potrafi w pełni opisać swoich emocji, lepiej pobaw się z nim w przedszkole a dowiesz się więcej obserwując je podczas zabawy.
 7. Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze i trudno Ci to znieść, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola ktoś inny – może tata, oni często mają w tym większą praktykę (zazwyczaj mama zostaje z dzieckiem, gdy tata wychodzi do pracy) i rozstania są mniej bolesne.
 8. Rozstanie z rodzicami to najtrudniejsza chwila, więc jeśli nie ma takiej potrzeby lepiej jej nie przedłużajcie. Jest ono mniej bolesne, gdy pożegnanie jest serdeczne ale krótkie, rodzice ustalają z dzieckiem porę odbioru z przedszkola (oczywiście tak, żeby zawsze mogli dotrzymać danego słowa) – w okresie adaptacyjnym dziecko nie powinno zostawać do końca.
 9. Starajcie się nie przekazywać dziecku swoich obaw i niepokoju. Porozmawiajcie o nich z nauczycielem. Nigdy nie rozmawiajcie jednak przy dziecku.
 10. Przerwanie rytmu chodzenia do przedszkola kilkoma dniami „odpoczynku” przedłuża niepotrzebnie okres adaptacji.
 11. Chodzenie do przedszkola powinno być traktowane jako sprawa zupełnie naturalna i pewien „atrybut dojrzałości” i powodu do dumy.

 

 

POWODZENIA! Uśmiech

 

Psycholog Magdalena Papoń-Grudzień

Copyright © 2015 Przedszkole Pinokio